Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním formuláře či kontaktováním uděluji v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlas, aby Ing. Lenka Musilová, zpracovával a archivoval mé osobní údaje a souhlasím, že mnou odeslané osobní údaje budou zpracovány za účelem zpětného kontaktování, vytvoření obchodní nabídky a následného kontaktu.

Souhlas uděluji Ing. Lenka Musilová, IČ: 05505763 se sídlem Jiráskova 22, Blansko 678 01 jež je zapsaný v živnostenském rejstříku vedeným pod Městským úřadem Blansko.

Tento souhlas je udělen pro všechny údaje uvedené ve formuláři, a to na dobu neurčitou. Udělení souhlasu je dobrovolné a jsem informován, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, žádat o vysvětlení, doplnění, opravu, a to prostřednictvím e-mailu na tuto adresu: musilova@donebe.eu

Přečtěte si plné znění nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).